0345 811 9595

Monday to Friday 8am to 8pm

Our team of advisors are here to help

0345 811 9595

Monday to Friday 8am to 8pm

34 vehicles found
Skoda Karoq 1.6 TDI SE Technology

Skoda Karoq

1.6 TDI SE Technology

Personal price per month Incl VAT
24 months £226.30
36 months £226.72
48 months £220.88
Skoda Karoq 1.6 TDI SE Technology DSG

Skoda Karoq

1.6 TDI SE Technology DSG

Personal price per month Incl VAT
24 months £230.60
36 months £234.51
48 months £228.80
Skoda Karoq 2.0 TDI SE Technology

Skoda Karoq

2.0 TDI SE Technology

Personal price per month Incl VAT
24 months £230.60
36 months £234.51
48 months £228.80

Skoda Karoq

2.0 TDI SE Technology 4x4

Personal price per month Incl VAT
24 months £259.65
36 months £258.98
48 months £250.31

Skoda Karoq

1.6 TDI SE

Personal price per month Incl VAT
24 months £288.70
36 months £270.10
48 months £253.71

Skoda Karoq

2.0 TDI SE Technology 4x4 DSG

Personal price per month Incl VAT
24 months £267.18
36 months £268.99
48 months £260.50

Skoda Karoq

2.0 TDI SE

Personal price per month Incl VAT
24 months £297.31
36 months £280.11
48 months £262.77

Skoda Karoq

1.6 TDI SE DSG

Personal price per month Incl VAT
24 months £297.31
36 months £281.22
48 months £263.90

Skoda Karoq

1.6 TDI SE L

Personal price per month Incl VAT
24 months £301.61
36 months £286.78
48 months £270.69

Skoda Karoq

1.5 TSI SE

Personal price per month Incl VAT
24 months £316.67
36 months £287.90
48 months £274.09

Skoda Karoq

1.5 TSI SE Technology

Personal price per month Incl VAT
24 months £318.82
36 months £292.34
48 months £279.75

Skoda Karoq

2.0 TDI SE L

Personal price per month Incl VAT
24 months £309.14
36 months £296.79
48 months £279.75

Pricing options

Top